Obszary

Prawo ochrony środowiska

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody. Oferujemy doradztwo prawne we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. 

Przede wszystkim w zakresie tej specjalizacji proponujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie:

  • projektów inwestycyjnych;
  • wymogów środowiskowych;
  • uzyskiwania zezwoleń, koncesji i decyzji środowiskowych
  • przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych
  • gospodarki odpadami;
  • emisji gazów i pyłów, poboru wody, ochrony wód przed odprowadzaniem ścieków oraz innych immisji środowiskowych;
  • wpływu prowadzonej działalności na środowisko;
  • uzyskiwania decyzji środowiskowych;
  • prowadzenia postępowań  administracyjnych przed organami ochrony środowiska oraz postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny