× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Wspieramy Klientów oskarżonych m.in. o przestępstwa wierzycielskie, przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, korupcję, przestępstwa na tle wyłudzeń podatku VAT. Pomagamy przeciwdziałać przestępstwom gospodarczym i skarbowym w strukturach przedsiębiorstwa. Doradzamy oraz reprezentujemy podmioty zbiorowe w związku z sankcjami na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Lider praktyki

Usługi

  • Zapobieganie przestępstwom gospodarczym i skarbowym w strukturach przedsiębiorstw - wdrażanie rozwiązań przewidzianych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w tym: przeprowadzenie audytu struktury przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i rozwiązań organizacyjnych.
  • Reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego - reprezentowanie Klientów jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonych.
  • Opinie i analizy prawne - sporządzanie opinii prawnych, analiz i raportów dotyczących zagadnień z zakresu prawa karnego oraz procedury karnej.
  • Pociąganie do odpowiedzialności karnej m.in. z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich, bezprawnego wykorzystywania informacji poufnych.