× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, jest rozwiązaniem, które zakłada, że do momentu podziału zysku (przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy) lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. Dopiero w momencie, gdy nastąpi dystrybucja zysku lub pokrycie wspomnianej straty, spółka jest obowiązana zapłacić podatek.

 

Po istotnych zmianach (usunięto część barier utrudniających jego zastosowanie), które wprowadzono w ostatnim czasie, ta forma opodatkowania stała się znacznie bardziej atrakcyjna dla firm.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Ocena korzyści przejścia na estoński CIT (analiza w oparciu o przekazane dane i projekcje biznesowe, czy przejście na estoński CIT byłoby korzystne i dlaczego).
  • Analiza optymalnego momentu przejścia na estoński CIT.
  • Analiza warunków, które muszą być spełnione, aby przejść na estoński CIT; jeżeli podatnik nie spełnia tych warunków –analiza, jakie czynności muszą być podjęte, aby spełnić te warunki i jakie są skutki podatkowe tych czynności dostosowawczych (wybór najbardziej optymalnego rozwiązania).
  • Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu estońskiego CIT.

Doradzający w ramach praktyki

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny