× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Wielość, skomplikowanie i ciągłe zmiany regulacji prawnych nie ułatwiają prowadzenia biznesu. Przeciwnie, generują ryzyko braku zgodności działalności gospodarczej z prawem. W celu ograniczenia tego ryzyka, przedsiębiorstwa powinny wprowadzać system compliance, który pozwoliłby tak ułożyć procesy w organizacji, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności niezgodnie z prawem. Pomoże to uchronić przedsiębiorstwo i osoby nim zarządzające przed utratą wiarygodności wśród klientów i kontrahentów, jak również przed stratami finansowymi i sankcjami karnymi.

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu systemów compliance, jak również w prowadzeniu audytów zgodności w wybranych obszarach.

Lider praktyki

Usługi

  • Audyty zgodności – identyfikacja ryzyka związanego ze zgodnością; wskazanie rekomendowanych działań, w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości wystąpienia określonych nieprawidłowości; analiza wdrożonych procedur i rozwiązań oraz ich dostosowanie do obowiązujących regulacji prawnych.
  • Procedury wewnętrzne – tworzenie lub modyfikowanie mechanizmów, procedur i polityk, w tym m.in. kodeksów postępowania, kodeksów etyki, polityki obiegu dokumentów, przyjmowania prezentów, polityki antymobbingowej, polityki know your customer, regulaminów wewnętrznych umożliwiających zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – tworzenie lub opiniowanie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Sygnaliści – tworzenie procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi; wsparcie w procedurze rozpatrywania zgłoszenia nieprawidłowości; wsparcie w przeciwdziałaniu naruszeniom.
  • CRBR – wsparcie procesu identyfikacji beneficjentów rzeczywistych Spółek i pomoc w zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Doradzający w ramach praktyki

Michał Sowa
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Katarzyna Matyja
manager ds. innowacyjnych ulg podatkowych, adwokat