× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Audyt przeterminowanych wierzytelności

Kontakt

Zakres audytu

  • Weryfikacja wymagalnych i nieuregulowanych przez kontrahentów należności
  • Weryfikacja terminów przedawnienia i możliwości dochodzenia wszelkich należności ubocznych
  • Weryfikacja kondycji finansowej dłużników