× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Obsługa administracji samorządowej

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych i międzypowiatowych. Zapewniamy wparcie prawne dla jednostek i zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych we wszystkich obszarach ich działalności.

Lider praktyki

dr Natalia Ożóg

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Bieżące doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności samorządowej
  • Sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych
  • Prowadzenie audytów prawnych
  • Sporządzanie projektów dokumentów (np. umów, uchwał, decyzji administracyjnych)
  • Postępowania - reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, a także Sądem Najwyższym
  • Udział w komisjach i sesjach organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego

Doradzający w ramach praktyki

dr Natalia Ożóg
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
Michał Sowa
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny