× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Podatek u źródła w praktyce

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres szkolenia

  • Podatek u źródła – wprowadzenie – pojęcie podatku u źródła
  • Zakres przedmiotowy (odsetki, należności licencyjne, dywidendy, usługi niematerialne)
  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zasady stosowania
  • Certyfikaty rezydencji (posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, certyfikatem w formie elektronicznej, uzyskanie certyfikatu po terminie na zapłatę podatku, certyfikaty rezydencji od podmiotów niebędących podatnikami)
  • Należyta staranność (weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela należności)
  • Zasady stosowania mechanizmu pay & refund
  • Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne (oświadczenie uzyskiwane od podatnika, raportowanie do urzędu skarbowego)