× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Audyt procedur antymobbingowych

Kontakt

dr Natalia Ożóg

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres audytu

  • Weryfikacja aktualnie obowiązujących procedur i dokumentów w zakresie postępowania antymobbingowego (pod kątem zgodności z przepisami prawa, efektywności, przejrzystości)
  • Opracowanie projektów dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i zabezpieczającej pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami