× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Postępowania sądowe i administracyjne

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to istotny obszar naszej działalności. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym. Aktywnie uczestniczymy w ustalaniu strategii na każdym etapie postępowania, w tym również na etapie przedsądowym. Dokonujemy wnikliwej i wieloaspektowej analizy spraw spornych. Naszym celem jest maksymalnie skuteczne wykorzystanie dostępnych środków prawnych i jak najpełniejsza realizacja roszczeń klientów lub obrona ich słusznych praw.

Lider praktyki

Usługi

  • Etap przedsądowy - profesjonalne wsparcie w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym w drodze mediacji i negocjacji ugodowych; przygotowanie wezwań przedsądowych; gromadzenie materiału dowodowego; ocena szans i zagrożeń w ewentualnym postępowaniu wraz z rekomendacjami.
  • Etap sądowy – przygotowywanie i wnoszenie pism procesowych oraz środków odwoławczych; reprezentacja stron procesu na rozprawach.
  • Etap egzekucji – reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych.