× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Audyt w zakresie obowiązków wynikających z cen transferowych

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres audytu

  • identyfikacja transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • identyfikacja transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym
  • analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym badanie rynkowości ustalonej ceny
  • weryfikacja czy dokumentacja posiadana przez Klienta zawiera wszystkie elementy formalne wymagane przez przepisy
  • weryfikacja prawidłowości złożonych informacji TPR
  • identyfikacja nieprawidłowości i ryzyk podatkowych ze wskazaniem możliwych działań korygujących te nieprawidłowości