× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Podatki pośrednie (VAT, cło, akcyza)

Podatki pośrednie (VAT, cło, akcyza) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Regulacje dotyczące podatków pośrednich należą do najbardziej złożonych i podlegających najczęstszym zmianom przepisów prawa podatkowego. Dlatego rozliczenia z tego tytułu mogą stać się źródłem ryzyka podatkowego.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

 

VAT

 • Bieżące doradztwo podatkowe - analiza transakcji i ocena ich skutków podatkowych na gruncie podatków pośrednich; ocena prawidłowości podjętych działań oraz ich skutków w świetle podatku VAT; wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Opodatkowanie transakcji transgranicznych – identyfikacja prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych.
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.
 • Wsparcie podatkowe przy kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT.
 • Weryfikacja umów pod kątem potencjalnych konsekwencji w VAT.
 • Pomoc w uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej (WIS).
 • Audyty w zakresie prawidłowości rozliczania podatków pośrednich.
 • Postępowania podatkowe i sądowe związane z VAT – reprezentacja w postępowaniach przed organami i sądami.

 

Akcyza

 • Udzielanie porad i konsultacji – w ramach stałej obsługi.
 • Opiniowanie zasad opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie stosowania preferencyjnych stawek podatku, zwolnień oraz wyłączeń z opodatkowania.
 • Weryfikacja umów handlowych pod kątem potencjalnych konsekwencji akcyzowych.
 • Wsparcie w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu podatku akcyzowego oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Cło

 • Bieżące doradztwo w zakresie prawa celnego i podatkowego.
 • Przygotowywanie opinii prawnych na wskazane zagadnienia z zakresu cła, importu i eksportu.
 • Reprezentowanie podatników przed organami celno-skarbowymi oraz sądami w sprawach i sporach celnych.