× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne (handlowe) ma istotny wpływ na funkcjonowanie spółek, w tym na sprawne, bezpieczne i efektywne nimi zarządzanie. Nieznajomość regulacji prawnych w tym obszarze niesie za sobą wiele zagrożeń o charakterze biznesowym, finansowym i prawnym.

 

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić spółkom prawa handlowego profesjonalną obsługę prawną. Świadczymy nasze usługi począwszy od wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, uwzględniającej istotne aspekty podatkowe i biznesowe, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż do ewentualnego zakończenia jego działalności.

 

Pomagamy w zagadnieniach dotyczących ładu korporacyjnego, obsłudze walnych zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, w tym poprzez m.in. przygotowywanie uchwał, protokołów, zawiadomień. Wspieramy przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego, a także we wszelkich reorganizacjach i restrukturyzacjach korporacyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych związanych z procesami korporacyjnymi.

Lider praktyki

Usługi

  • Kompleksowe wparcie prawne przy zakładaniu spółek, w tym również spółek prawa obcego – wybór optymalnej prawnie i podatkowo oraz w aspekcie zarządzania ryzykiem formy prowadzenia działalności; przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym umowy spółki; reprezentacja w postępowaniu rejestrowym.
  • Wsparcie w zapewnieniu ładu korporacyjnego (corporate governance) – opracowywanie projektów umów, statutów, uchwał, regulaminów, polityk wewnętrznych.
  • Obsługa posiedzeń rad nadzorczych, zarządów, walnych zgromadzeń - pomoc prawna w zwoływaniu i przeprowadzeniu posiedzeń; reprezentowanie udziałowców w charakterze pełnomocnika; pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia; przygotowywanie uchwał, protokołów, zawiadomień, wniosków dla wszystkich spółek w ramach grupy kapitałowej.
  • Tworzenie struktur holdingowych – opracowywanie oraz wdrażanie umów holdingowych dla grup kapitałowych.
  • Łączenia, podziały, przekształcania spółek - przeprowadzanie badań prawnych i podatkowych (due dilligence); opracowanie optymalnego modelu transakcji; przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej (plany przekształceń i połączeń, umowy inwestycyjne, umowy wspólnego przedsięwzięcia, dokumenty typu term sheet); udział w negocjacjach warunków transakcji.
  • Reorganizacje spółek – wsparcie prawne w tematach dotyczących przystępowania do spółek nowych udziałowców, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, transakcjach zbycia lub zabezpieczenia na akcjach i udziałach; doradztwo w procesach squezee out oraz reverse squezee out.
  • Likwidacja spółek – doradztwo prawne w przeprowadzeniu likwidacji spółki.
  • Opinie i analizy prawne – sporządzanie opinii i analiz prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek oraz planowanymi transakcjami.
  • Obsługa sporów korporacyjnych - reprezentowanie spółek, udziałowców i członków organów spółek w sporach wynikających ze stosunku spółki (m.in. zaskarżanie uchwał organów spółek, powództwa typu actio pro socio, odszkodowania od członków organów spółek).

 

Powiązane aktualności