× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Podatki międzynarodowe

Rozwijająca się globalizacja powoduje ciągły wzrost transakcji transgranicznych, przenoszenie zakładów, sprzyja tworzeniu międzynarodowych struktur w firmach, a także pociąga za sobą szczególne konsekwencje podatkowe, zarówno w stosunku do firm, jak i osób fizycznych.

 

Doradzamy podmiotom oraz osobom fizycznym w kwestiach związanych ze złożonymi regulacjami polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Podatek u źródła (WHT) - analiza transakcji pod kątem możliwości zastosowania niższej stawki WHT lub niepobrania podatku oraz weryfikacja prawidłowości traktowania transakcji jako niepodlegających WHT; weryfikacja prawidłowości dokumentowania rezydencji podatkowej kontrahenta; weryfikacja zachowania należytej staranności przy stosowaniu preferencji w WHT; identyfikacja ryzyk związanych z transakcjami transgranicznymi w WHT oraz minimalizacja tych ryzyk; opracowanie instrukcji postępowania w zakresie WHT.
  • Analiza ryzyka powstania zakładu podatkowego (ang. permanent establishment), zarówno w Polsce, jak i za granicą.
  • Analiza projektów pod kątem obciążenia exit tax i przepisów CFC.
  • Weryfikacja transakcji pod kątem ryzyka stosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

Doradzający w ramach praktyki