× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Wybrane zagadnienia z zakresu mobbingu

Kontakt

dr Natalia Ożóg

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres szkolenia

W ostatnich latach bardzo głośno mówi się o problemie mobbingu w zakładach pracy. Praktyka wskazuje, że mobbing to zjawisko charakterystyczne dla zakładów pracy, w szczególności instytucji o sztywnych, zhierarchizowanych strukturach. Wobec faktu, że przeciwdziałanie mobbingowi stanowi jeden z podstawowych, kodeksowych obowiązków każdego pracodawcy, istotnym jest, by każdy zarządzający zakładem pracy podjął odpowiednie działania w celu zapobiegania mobbingowi w pracy.

Celem szkolenia jest m.in. omówienie przykładów zachowań, które mogą się pojawić w zakładzie pracy, wyjaśnienie jakie pracodawca powinien podjąć działania, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu, oraz wskazanie jakie należy wdrożyć zabezpieczenia przed roszczeniami pracowników o mobbing.

Powiązane aktualności

22.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - etap sejmowy trwa

15.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wakacje składkowe uchwalone przez Sejm

29.04.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - prace przyspieszają

22.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - etap sejmowy trwa

15.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wakacje składkowe uchwalone przez Sejm

29.04.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - prace przyspieszają