× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Postępowania podatkowe

Wspieramy naszych klientów w toku kontroli, postępowań podatkowych i sądowych. Kontakt z organami administracji publicznej, zwłaszcza organami podatkowymi, jest jednym z kluczowych obszarów działalności naszej Kancelarii.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Opracowanie w porozumieniu z Klientem najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
  • Wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania kontrolujących
  • Reprezentacja klientów w trakcie przesłuchań świadków - czuwanie nad tym, aby treść zeznania świadka była rzetelnie odzwierciedlona w protokole.
  • Wsparcie osób działających w imieniu podatników w postępowaniach karnych skarbowych wszczynanych instrumentalnie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
  • Sporządzanie i składanie środków zaskarżenia w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne).

Doradzający w ramach praktyki

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny