× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Dokumentacja cen transferowych jest istotnym elementem potwierdzającym prawidłowość cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z powodu częstych zmian w przepisach, podatnicy powinni zadbać o to, aby przygotowywana przez nich dokumentacja nie tylko odzwierciedlała rzeczywiste transakcje i skalkulowane ceny, ale także zawierała wszystkie niezbędne elementy.

 

Brak dokumentacji cen transferowych i niewywiązanie się z określonych wymagań rodzą poważne konsekwencje: finansowe dla podatnika oraz karno-skarbowe dla zarządu lub osoby, której obowiązkiem jest obsługa ksiąg rachunkowych.

 

Sprostanie wymogom zawartym w przepisach dotyczących cen transferowych i sporządzenie prawidłowej dokumentacji podatkowej wymaga współpracy zespołu doświadczonych prawników, doradców podatkowych, księgowych a nawet analityków.

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie cen transferowych, które ma na celu m.in. ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Służymy pomocą w selekcji podmiotów powiązanych oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, weryfikacji już posiadanych dokumentacji podatkowych. Przygotowujemy analizy rynkowności transakcji (tzw. benchmarking), wspieramy w procesie sprawozdawczym.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Bieżące doradztwo dla wszystkich rodzajów transakcji występujących w biznesie.
  • Opinie prawo – podatkowe – sporządzanie opinii z zakresu cen transferowych.
  • Analizy cen transferowych – analiza powiązań pomiędzy podmiotami w celu ustalenia podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowych, analiza umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi; selekcja transakcji objętych obowiązkami dokumentacyjnymi.
  • Dokumentacja cen transferowych – przygotowanie dokumentacji podatkowych na poziomie Local File i Master File.
  • Polityka cen transferowych – opracowanie i wdrożenie polityki cen transferowych.
  • Analizy porównawcze (benchmarking) – opracowanie analiz danych porównawczych uzasadniających rynkowy charakter transakcji wewnątrzgrupowych.
  • Szkolenia – prowadzenie szkoleń z zakresu cen transferowych.
  • Kontrole podatkowe – doradztwo, wsparcie merytoryczne i reprezentacja w kontrolach prowadzonych przez organy podatkowe.