× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Prawo konkurencji

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji stanowi istotny aspekt bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców. Przepisy prawa konkurencji zakazują zawierania porozumień ograniczających konkurencję, a także nadużywania pozycji dominującej. Regulacje z tego obszaru muszą być także brane pod uwagę w transakcjach fuzji i przejęć. Wysokie kary finansowe powodują, że zapewnienie zgodności z prawem konkurencji jest kluczowe przy zarządzaniu ryzykiem.

 

W ramach tej specjalizacji oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, w tym obejmujące wdrożenie stosownych działań prewencyjnych i strategii compliance. Dokonujemy wszechstronnej oceny biznesów naszych Klientów i precyzyjnie identyfikujemy ryzyko naruszenia przepisów prawa konkurencji oraz przepisów związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Lider praktyki

Usługi

  • Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję - ocena zgodności planowanych działań klientów z przepisami zakazującymi zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku; ocena struktur dystrybucyjnych, działań handlowych i marketingowych, jak też kontraktów handlowych z perspektywy prawa ochrony konkurencji.
  • Doradztwo w zakresie zatorów płatniczych
  • Kontrola koncentracji - ocena obowiązku zgłoszenia transakcji fuzji i przejęć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej; przygotowanie niezbędnej dokumentacji; reprezentacja w postępowaniach koncentracyjnych oraz postępowaniach odwoławczych.
  • Tworzenie wewnętrznych programów antitrust compliance – prowadzenie audytów zgodności z prawem konkurencji wraz z oceną ryzyka; opracowanie systemów compliance i procedur nadzoru nad umowami handlowymi i komunikacją z rynkiem.
  • Doradztwo w kwestiach związanych z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji

 

Doradzający w ramach praktyki