× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Rezydencja podatkowa

Zgodnie z polskimi ustawami o podatkach dochodowych, osoby które mają miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę bądź miejsce zarządu (spółki) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Miejsce zamieszkania to nie tylko miejsce, w którym osoba przebywa przez większość roku, ale również miejsce, w którym posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Z kolei przez miejsce zarządu, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez Polski Ład, rozumie się miejsce, w którym w sposób zorganizowany i ciągły prowadzone są bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie powiązań.

 

Zarówno w przypadku osób fizycznych jak i spółek powstają wątpliwości, kiedy można mówić o nabyciu lub utracie polskiej rezydencji podatkowej.

 

Ma to w szczególności znaczenie w przypadku:

  • polskich obywateli, którzy obecnie żyją za granicą (np. pracują tam lub prowadzą działalność gospodarczą), jednak nie utracili całkowicie więzi z Polską (np. mają tu rodzinę, nieruchomości);
  • obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną,
  • polskich obywateli, którzy posiadają spółki za granicą (np. w Wielkiej Brytanii, na Malcie, Cyprze) będąc w nich udziałowcami lub członkami zarządu.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Analiza, czy w danym stanie faktycznym doszło do nabycia lub utraty polskiej rezydencji podatkowej.
  • Określenie skutków podatkowych związanych z nabyciem, utratą lub brakiem utraty polskiej rezydencji (potencjalna zaległość podatkowa).
  • Określenie działań, które należy podjąć, aby w przypadku kontroli podatkowej zminimalizować ryzyko zakwestionowania przyjętej przez podatnika rezydencji podatkowej.