× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Schematy podatkowe (MDR)

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres audytu

  • Identyfikacja czynności, które mogą być klasyfikowane jako schemat podatkowy (od listopada 2018 r.)
  • Wsparcie w zgłoszeniu zidentyfikowanych schematów
  • Identyfikacja w strukturze spółki działów, w których może powstać obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz identyfikacja zdarzeń, które mogą stanowić schemat podatkowy w przyszłości
  • Weryfikacja obowiązku posiadania procedury wewnętrznej