Obszary

Prawo energetyczne

Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie prawa energetycznego. Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym dotyczącym zarówno konwencjonalnych źródeł energii, jak też odnawialnych źródeł energii.

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:

  • doradztwo w zakresie uzyskiwania koncesji na wykonywanie działalności dotyczącej  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
  • analizę umów dotyczących m.in. sprzedaży, przesyłu, dystrybucji energii oraz handlu uprawnieniami;
  • prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
  • obsługę prawną procedur przyłączania do sieci energetycznych;
  • dokonywanie sektorowych badań due dilligence;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny