Usługi

Przekształcenia i restrukturyzacje

Opracowujemy analizy i projekcje prawno – podatkowe realizowanych oraz planowanych projektów. Proponowane przez nas rozwiązania zmierzają do osiągnięcia optymalnej pod względem podatkowym struktury transakcji oraz realizacji celu przedsięwzięcia przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści podatkowych.

Oferujemy m.in.:

  • reorganizację struktur korporacyjnych umożliwiającą osiągnięcie organizacji efektywnej pod względem kosztowym;

  • opracowanie projektów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych w oparciu o posiadane przez Klientów aktywa;

  • analizę, doradztwo oraz opracowanie koncepcji umożliwiających ograniczenie nadmiernych obciążeń fiskalnych związanych z planowanymi projektami inwestycyjnymi;

  • przygotowanie rozwiązań w zakresie reinwestowania zysków z prowadzonej działalności;

  • ocenę przynależności do rezydencji podatkowej oraz zmiany rezydencji podatkowej;

  • obsługę procesów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych w zakresie kontaktów z organami podatkowymi, oraz reprezentacji w sprawach przed tymi organami;

  • przygotowanie symulacji prezentujących skutki z wdrożenia proponowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych;

  • opracowanie dokumentacji cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny