Usługi

Przekształcenia i restrukturyzacje

Opracowujemy analizy i projekcje prawno – podatkowe realizowanych oraz planowanych projektów. Proponowane przez nas rozwiązania zmierzają do osiągnięcia optymalnej pod względem podatkowym struktury transakcji oraz realizacji celu przedsięwzięcia przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści podatkowych.

Opracowujemy analizy i projekcje prawno – podatkowe realizowanych oraz planowanych projektów. Proponowane przez nas rozwiązania ukierunkowane są na realizację założeń przedsięwzięcia przy zachowaniu struktury transakcji nie generujących nieuzasadnionych obciążeń. Przeprowadzamy badania oraz dostarczamy rozwiązań restrukturyzacyjnych dla działalności, aktywów Klientów jak również planowanych operacji i projektów z perspektywy potencjalnych efektów podatkowych.

Oferujemy m.in.:

  • reorganizację struktur korporacyjnych umożliwiającą osiągnięcie organizacji efektywnej pod względem kosztowym

  • opracowanie projektów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych w oparciu o posiadane przez Klientów aktywa

  • analizę, doradztwo oraz opracowanie koncepcji umożliwiających ograniczenie nadmiernych obciążeń fiskalnych związanych z planowanymi projektami inwestycyjnymi

  • przygotowanie rozwiązań w zakresie reinwestowania zysków z prowadzonej działalności

  • ocenę przynależności do rezydencji podatkowej oraz zmiany rezydencji podatkowej

  • obsługę procesów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych w zakresie kontaktów z organami podatkowymi, oraz reprezentacji w sprawach przed tymi organami

  • przygotowanie symulacji prezentujących skutki z wdrożenia proponowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych

  • opracowanie dokumentacji cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80