× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Przekształcenie przedsiębiorcy ubezwłasnowolnionego całkowicie

06.06.2023 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie powszechną praktyką. Procedura przekształcenia wymaga między innymi sporządzenia sprawozdania finansowego, wyceny składników majątku przedsiębiorcy przekształconego czy planu przekształcenia. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. Spółka pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

 

Ale co w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest ubezwłasnowolniony?

 

Z takim zagadnieniem zmierzyli się ostatnio prawnicy AXELO Prawo i Podatki. W dniu 2 maja 2023 r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy ubezwłasnowolnionego całkowicie.

 

Procedura w tym przypadku była bardziej skomplikowana i wymagała wcześniejszego wystąpienia do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o wyrażenie zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd.

 

Przed Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym prawnicy AXELO reprezentowali opiekuna prawnego przedsiębiorcy. Uzyskano katalog niezbędnych zgód na czynności związane z przekształceniem oraz ustalono treść przyszłej umowy spółki, zawierającą zakres czynności przekraczający zwykły zarząd tak, aby z jednej strony nie utrudniać bieżącego funkcjonowania spółki, a z drugiej zapewnić ochronę ubezwłasnowolnionemu przedsiębiorcy.

 

Dokonując czynności związanych z przekształceniem, opiekun prawny działał na podstawie zgody Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego. Prawnicy AXELO dostosowali do wskazówek Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego Plan Przekształcenia oraz na kolejnym etapie - Oświadczenie o Przekształceniu.

 

Zdaniem prawników AXELO, w sytuacji ubezwłasnowolnienia całkowitego przedsiębiorcy przekształcenie jest najlepszym wyjściem. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest rozwiązaniem tylko chwilowym, które w sytuacji śmierci przedsiębiorcy nie umożliwia kontynuacji dotychczasowej działalności tak, jak przekształcona spółka z o.o.

06.02.2024 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Procedura zawierania układu oraz jego możliwe skutki

20.10.2022 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Restrukturyzacja a upadłość – kiedy podjąć właściwe kroki?