Usługi

Fuzje i przejęcia (M&A)

Doradzamy oraz świadczymy obsługę procesów inwestycyjnych z zakresu fuzji i przejęć podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ukierunkowanych na strategiczny rozwój prowadzonej działalności, a także zorientowanych na realizację inwestycji kapitałowej.
Nasz zespół posiada daleko idące doświadczenie w zakresie realizacji procesów M&A, co pozwala na zapewnienie wszechstronnego i przekrojowego wsparcia oraz pomocy prawnej niezbędnych dla przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.
 
Możemy pochwalić się przeprowadzeniem kompleksowej obsługi kilkudziesięciu procesów M&A – doradzaliśmy zarówno podmiotom przejmującym, jak również tym dążącym do sprzedaży całości lub części swojego biznesu nowemu inwestorowi.
 
Potwierdzeniem jakości usług oferowanych Klientom jest nominacja dla AXELO  jako finalisty do nagrody CEE Mergers & Acquisitions (M&A) Awards (http://ceemaawards.com/) za rok 2016 w kategorii kancelarii prawnej w gronie kilku czołowych polskich kancelarii prawnych specjalizujących się w transakcjach fuzji i przejęć.
 
Klientom realizującym projekty z zakresu fuzji i przejęć oferujemy m.in:

  • przeprowadzanie badania prawnego (due diligence) przedsiębiorców na potrzeby fuzji lub przejęcia, weryfikację zakresu i poziomu zagrożeń prawnych związanych z potencjalną transakcją;
  • opracowanie optymalnego z perspektywy prawnej, podatkowej oraz w aspekcie zarządzania ryzykiem modelu i harmonogramu transakcji oraz aktywny udział w ich realizacji;
  • przygotowanie transakcji pod względem prawnych wymogów jej prowadzenia – uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń, przeniesienia decyzji o charakterze publicznoprawnym, utrzymania relacji i więzów gospodarczych;
  • opracowanie projektów dokumentacji związanej z transakcją w tym m.in.  termsheet, listów intencyjnych, umów wspólników, umów inwestycyjnych, umów i statutów spółek;
  • ocenę oraz doradztwo w zakresie implikacji prawnych transakcji w sferze indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy;
  • doradztwo oraz reprezentację w spotkaniach roboczych oraz negocjacjach warunków transakcji;
  • obsługę prawną w zakresie spraw powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia z zakresu fuzji i przejęć również po przeprowadzeniu transakcji.

 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny