Usługi

Badania due diligence

Przeprowadzamy systematyczne badania prawne oraz prawno – podatkowe przedsiębiorców, na wewnętrzne potrzeby obsługiwanych przez nas Klientów. Świadczymy również usługi audytorskie jako niezależny konsultant zewnętrzny.

Przeprowadzane przez nasz zespół audyty mają na celu nie tylko wskazanie prawnych, czy podatkowych nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanego przedsiębiorstwa, lecz są ukierunkowane na sugerowanie rozwiązań mających ograniczać prawne zagrożenia związane z prowadzoną działalnością oraz odpowiednio zabezpieczać interesy naszych Klientów.

Nasze usługi audytorskie obejmują m.in.

  • kompleksowe badania prawne i prawno – podatkowe przedsiębiorców (w tym spółek osobowych i kapitałowych) realizowane z uwzględnieniem specyfiki branży;
  • opracowanie raportów wskazujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub dokumentacji badanych podmiotów, generowane przez nie ryzyka, rekomendacje w zakresie usunięcia nieprawidłowości oraz zastosowania dodatkowych rozwiązań lepiej zabezpieczających działalność i interesu Klienta.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny