Obszary

Prawo upadłościowe i naprawcze

AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu zajmuje się doradztwem prawnym we wszelkich kwestiach związanych z prawem upadłościowym. Nasze usługi świadczymy na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego. 

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz skutków prawnych związanych z ich wszczęciem,
  • doradztwo w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, 
  • weryfikację terminu zaistnienia ustawowego obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności,
  • reprezentowanie klienta na wszystkich lub na poszczególnych etapach  postępowania upadłościowego, 
  • obsługa prawna wierzyciela na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.
     

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny