Obszary

Postępowania podatkowe i administracyjne

Kontakt z organami administracji publicznej, zwłaszcza organami podatkowymi jest jednym z kluczowych obszarów działalności naszej kancelarii.  Reprezentujemy Naszych Klientów, m. in. przed:

  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

  • organami administracji.

Zakres naszych spraw obejmuje przede wszystkim:

  • obsługę kontroli podatkowych,

  • planowanie podatkowe,

  • uzyskiwanie urzędowych wykładni przepisów prawa podatkowego,

  • analiza transakcji pod kątem spójności,

  • prowadzenie audytów wewnętrznych,

  • opracowywanie dokumentacji cen transferowych,

  • prowadzenie postępowań odwoławczych.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80