Obszary

Postępowania podatkowe

Kontakt z organami administracji publicznej, zwłaszcza organami podatkowymi jest jednym z kluczowych obszarów działalności naszej Kancelarii.  Reprezentujemy Klientów, m. in. przed:

  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;

  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;

  • organami administracji.

Zakres naszych spraw obejmuje przede wszystkim:

  • obsługę kontroli podatkowych;

  • planowanie podatkowe;

  • uzyskiwanie urzędowych wykładni przepisów prawa podatkowego;

  • analiza transakcji pod kątem spójności;

  • prowadzenie audytów wewnętrznych;

  • opracowywanie dokumentacji cen transferowych;

  • prowadzenie postępowań odwoławczych.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny