Aktualności

Dematerializacja akcji spółek niepublicznych: nowe terminy

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta w chwili obecnej została skierowana do prac Senatu. 
W ustawie tej został poruszony wątek dematerializacji akcji. 


Dotychczas, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obligatoryjną dematerializację akcji. W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2021 roku wygasnąć miała z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę i wprowadzony miał zostać obowiązkowy rejestr akcjonariuszy. 
 

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. termin wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji został przesunięty na dzień 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. 


Co więcej, przesunięty został również termin na dokonanie pierwszego z wezwań do złożenia akcji w siedzibie spółki przez akcjonariuszy. Pierwszego wezwania powinno dokonać się do dnia 30 września 2020 r. Podobnie jak poprzednio, wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc, ani krótszym niż dwa tygodnie. 

Również pozostałe terminy – tj. do wyboru przez WZA podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy, a także zawarcia z nim umowy – uległy przesunięciu do dnia 30 września 2020 r. 

 

Najistotniejsze daty związane z wejściem w życie nowouchwalonej ustawy

  • 30 września 2020 – maksymalny termin na wybór przez WZA podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy
  • 30 września 2020 – maksymalny termin na podpisanie umowy z podmiotem mającym prowadzić rejestr akcjonariuszy
  • 30 września 2020 – maksymalny termin na pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce
  • 30 września 2020 – 28 lutego2021 – kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę
  • 01 marca 2021 – wygaśniecie mocy obowiązującej dokumentów akcji 
  • 01 stycznia 2026 – wygaśnięcie mocy dowodowej dokumentów akcji.

 

Pobierz pełną informację: Alert AXELO: dematerializacja akcji spółek niepublicznych

 
Kontakt: 

Najnowsze wpisy