× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Roczne sprawozdania finansowe: MDR ma wpływ na badanie

12.04.2024 | PODATKI

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że do 30 czerwca 2024 r. obowiązuje termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego dla podmiotów, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Co ważne, w bieżącym roku biegli rewidenci skupiają szczególną uwagę na wywiązywaniu się przez jednostkę z obowiązków związanych z przepisami o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

 

Kluczową rolą biegłego rewidenta jest pozyskanie adekwatnych dowodów potwierdzających zgodność działalności badanego podmiotu z przepisami prawnymi i regulacjami. W przypadku wykrycia przez biegłego rewidenta nieprawidłowości związanych z MDR, dotyczących zarówno raportowania schematów podatkowych, jak i naruszeń procedur wewnętrznych, konieczne jest ich szczegółowe odnotowanie w sprawozdaniu z badania.

 

Zwracamy uwagę, że nieprzestrzeganie przepisów o MDR może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. Ustawodawca przewidział także dotkliwe sankcje za nieposiadanie wewnętrznych procedur MDR oraz za nieprzestrzeganie zasad identyfikacji schematów podatkowych nawet po ich opracowaniu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją przygotowaną przez naszych doradców, w której zwracają oni uwagę przedsiębiorców na istotność upewnienia się, że przepisy MDR są skutecznie egzekwowane wewnątrz jednostki, czemu może służyć przeprowadzenia audytu MDR.

 

Zapraszamy również do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania, a także jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby udzielić profesjonalnego wsparcia w zakresie przeglądu MDR

Autor

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny