× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Tarcza 3.0. – kolejny pakiet pomocy dla przedsiębiorców

28.05.2020 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

16 maja 2020 r. wszedł w życie kolejny pakiet pomocy dla przedsiębiorców, którego założenia zostały uwzględnione w Tarczy antykryzysowej 3.0. W związku z powyższym, przygotowaliśmy informację dotyczącą najważniejszych elementów nowej Tarczy antykryzysowej, które mogą być istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.

  • Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że podmiotami uprawnionymi do tego świadczenia będą jedynie przedsiębiorcy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Teraz o świadczenie będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
  • Zwolnienie ze składek ZUS obejmie także samozatrudnionych opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne których przychód był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem, że dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż 7.000 zł.
  • Pracodawcy będą mieć możliwość obniżenia etatów i wynagrodzenia cudzoziemcom do 20% bez konieczności dokonywania zmian dotychczasowych zezwoleń na pracę, oświadczeń czy zezwoleń na pobyt.
  • Przesunięto termin dematerializacji akcji o dwa miesiące, w celu umożliwienia spółkom dostosowania się do nowych wymogów.
  • Do 1 czerwca 2020 r. został przesunięty termin na złożenie deklaracji DSF-1 i zapłaty podatku nazywanego „daniną solidarnościową”. Podatek ten zobowiązani są płacić przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2019 roku dochód powyżej 1 mln zł.
  • Niskooprocentowaną  pożyczka w wysokości 5.000 zł ze środków Funduszu Pracy będzie mogła zostać przyznana również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Tarcza 1.0 przewidywała, że przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę musiał prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
12.03.2024 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

Nowe limity pomocy de minimis