× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

5. zmiana Komunikatu Komisji - zmiana limitu pomocy kryzysowej

04.02.2021 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

W dniu 1 lutego 2021 r. została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dokument ten określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia kryzysowego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa.

 

Zmiana limitu pomocy kryzysowej

Spośród wprowadzonych przez Komisję Europejską zmian na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie limitu pomocy kryzysowej, jaka może zostać udzielona na podstawie sekcji 3.1. tego Komunikatu. Limit ten, na jedno przedsiębiorstwo, został podwyższony z kwoty 800.000,00 EUR do wysokości 1.800.000, 000 EUR, a zatem ponad dwukrotnie.

Zważywszy, że istotna część programów pomocowych, z jakich Państwo już skorzystali, jak również tych, z których w przyszłości będziecie Państwo korzystać, jest oparta właśnie o uregulowania sekcji 3.1. Komunikatu Komisji (w tym w szczególności Subwencje z PFR, udzielane w oparciu o Programy Tarcza Finansowa 1.0, jak również Tarcza Finansowa 2.0), wprowadzona zmiana może pozwolić na ubieganie się o dodatkową pomoc, w szczególności tym z Państwa, którzy dotychczasowe limity wparcia kryzysowego już wyczerpali.

 

Warunek wprowadzenia zmienionych limitów

Należy jednak zastrzec, że stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej - zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu. Do czasu wydania przez Komisję pozytywnej decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące pułapy środków pomocy kryzysowej oraz inne warunki udzielania tej pomocy, pozostaną bez zmian.

Wobec powyższego, będziemy na bieżąco monitorować postępy państwa polskiego w zakresie inicjowania procesów notyfikacyjnych w stosunku do poszczególnych z obowiązujących aktualnie programów pomocowych, by poinformować Państwa kiedy podwyższenie limitu do wysokości 1.800.000, 00 EUR na jedno przedsiębiorstwo zacznie faktycznie obowiązywać.


Kontakt:

Tomasz Bek, Partner, radca prawny, E: t.bek@axelo.pl

Katarzyna Matyja, adwokat, E: k.matyja@axelo.pl

 

 

Autor

Katarzyna Matyja
manager ds. innowacyjnych ulg podatkowych, adwokat
12.03.2024 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

Nowe limity pomocy de minimis

28.05.2020 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

Tarcza 3.0. – kolejny pakiet pomocy dla przedsiębiorców