× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Wartość emisyjna akcji podstawą opodatkowania przy aporcie

10.05.2024 | PODATKI

W dniu 8 maja 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok (sygn. akt: C-241/23) w sprawie dotyczącej podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia nieruchomości w zamian za akcje.

 

TSUE przyjął stanowisko, że w przypadku, gdy strony określiły, że wartość emisyjna stanowi zapłatę, to właśnie wartość emisyjna akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny stanowi podstawę opodatkowania VAT. Natomiast zgodnie z dotychczas prezentowaną linią interpretacyjną organów skarbowych podstawą opodatkowania dla celów VAT powinna być w przypadku takiego aportu wartość nominalna akcji (która mogła być dużo niższa od wartości emisyjnej).

 

Skutki wyroku dla podatników

Prezentowany wyrok TUSE ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest korzystny dla podatników otrzymujących aport. Jeżeli bowiem zastosowali się w przeszłości do interpretacji fiskusa, mogą teraz zwiększyć kwotę podatku naliczonego. Natomiast dla spółek wnoszących aport, wyrok może sprawiać problemy, zaniżyły bowiem one VAT należny.

 

Naszym zdaniem Ministerstwo Finansów nie powinno wymagać od wnoszących aport korekty VAT należnego, a tym samym zapłaty zaległego podatku i odsetek za zwłokę. Działali oni bowiem w dobrej wierze, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów skarbowych.

 

Wznowienie postępowań

Natomiast dla podatników, którzy chcą odzyskać dodatkowy VAT naliczony istnieją potencjalnie dwie ścieżki działania:

 

  1. jeżeli podatnicy nie zaskarżyli do sądu decyzji organu podatkowego, mają miesiąc od publikacji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym UE na wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania podatkowego.
  2. w przypadku gdy podatnik przegrał w sądzie spór z fiskusem, a wyrok jest prawomocny, to należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w ciągu trzech miesięcy od publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Jako AXELO mamy bogate doświadczenie w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Oprócz samej reprezentacji w postępowaniu, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wznowienie postępowania. Zapraszamy do kontaktu!

 

Podstawa prawna:

 

Wyrok TSUE z 8 maja 2024 r., sygn. C-241/23.

Autor

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny