× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Nowa definicja budowli coraz bliżej – znamy już stanowisko Ministerstwa Finansów

04.06.2024 | PODATKI

Dla przypomnienia - w dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok sygn. akt SK 14/21, w którym uznał, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. dotyczący definicji budowli jest niezgodny z Konstytucją RP.

 

W związku z tym ustawodawca ma 18 miesięcy od dnia jego wydania na przygotowanie i wprowadzenie nowej definicji legalnej budowli, która ma umożliwić podatnikowi ustalenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Zgodnie z zapowiedziami Minerstwa Finansów (MF) projekt nowej legalnej definicji budowli ma być publicznie dostępny do końca listopada 2024 r.

 

Problem omawiany podczas Kongresu Rady Podatkowej

21 maja 2024 braliśmy udział w Kongresie Rady Podatkowej w Warszawie. Kongres, jak co roku, organizowany był przez Konferencję Lewiatan oraz Radę Podatkowa Lewiatan. Jednym z omawianych tam tematów była właśnie kwestia podatku od nieruchomości. Dyskusja prowadzona była przez przedstawicieli biznesu, świata nauki oraz Ministerstwa Finansów – odpowiednio Krzysztofa Berlińskiego (PKN Orlen), Agnieszkę Kurzeję (Inpost), dr hab. Pawła Felisa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Monikę Derejko-Kotowską (MF).

 

Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na problemy związane z praktycznym stosowaniem obecnej definicji budowli – takie, jak: zbyt szeroki zakres definicji, nieprecyzyjne pojęcia (w szczególności urządzenia techniczne), nieprecyzyjną i rozszerzającą interpretację tej definicji stosowaną przez organy i sądy administracyjne, a tym samym brak stabilności oraz pewności stosowania przepisów podatku od nieruchomości.

 

Przedstawiciele biznesu wskazali, że konieczne są rewolucyjne zmiany w obszarze podatku od nieruchomości, nie tylko w zakresie samej definicji budowli czy ustalaniu przedmiotu opodatkowania, lecz także m.in. zwolnień w tym podatku.

 

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Odpowiadając na przedstawione przez przedstawicieli biznesu problemy, przedstawicielka Ministerstwa Finansów - Pani Monika Derejko-Kotowska, wskazała, iż głównym celem Ministerstwa Finansów jest zachowanie status quo, w konsekwencji czego nie należy się spodziewać rewolucyjnej zmiany w określeniu samego brzmienia definicji.

 

Zwrócono także uwagę na to, iż koncepcja związana z odwołaniem się w definicji budowli do klasyfikacji środków trwałych na ten moment została przez Ministerstwo odrzucona. Pomimo, iż projekt zmian nie został jeszcze opublikowany można się spodziewać, że obecnie obowiązująca definicja budowli zostanie przeniesiona z prawa budowlanego do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Z zapewnień Ministerstwa Finansów wynika, że nowe przepisy zostaną zmienione od 1 stycznia 2025 r.

 

Jak przygotować się do „nowego” podatku od nieruchomości?

Bez względu na ostateczne brzmienie nowej definicji legalnej budowli, zmiana ta będzie rewolucją. Nawet w przypadku przeniesienia definicji z ustawy prawo budowlane do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ich stosowanie powinno być odmienne niż do tej pory.

 

Warto już teraz przygotować się do potencjalnych zmian w rozliczeniu podatku od nieruchomości.

 

Nasi eksperci oferują m.in.:

 

  • przegląd statusu nieruchomości pod kątem prawno-podatkowym.
  • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej i budowlanej obiektów (grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne / budowlane).
  • doradztwo w zakresie odzyskania nadpłat podatku od nieruchomości.
  • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego lub sądowoadministracyjnego.

 

Zapraszamy do kontaktu.