× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Kolejne sprawozdanie kwartalne CBAM do 30 kwietnia 2024 r.

09.04.2024 | PODATKI

CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism to nowy mechanizm europejskiego prawa klimatycznego, którego celem jest zrównoważenie kosztów emisji CO2 między krajami, a także wyrównanie warunków konkurencji pomiędzy przemysłem europejskim a zagranicznym, poprzez nałożenie na importowane produkty opłat za wbudowane emisje CO2.

 

Graniczny podatek węglowy dotyczy importerów sprowadzających do UE towary takie jak: stal, żelazo, aluminium, nawozy, cement, energię elektryczną, wodór. Zakres towarów objętych CBAM będzie jednak stopniowo rozszerzany.

 

Aktualnie znajdujemy się w okresie przejściowym, który trwa od 1 października 2023 r. do końca grudnia 2024 r. W tym czasie, importerzy oraz pośredni przedstawiciele celni obowiązani są przede wszystkim do dostarczania kwartalnych raportów dotyczących towarów objętych CBAM. W związku z tym, do dnia 30 kwietnia 2024 r. należy przygotować sprawozdanie za pierwszy kwartał bieżącego roku.

 

Na obecnym etapie w sporządzanych sprawozdaniach można korzystać z domyślnych danych dotyczących emisji pośrednich i bezpośrednich dla importowanych towarów, które zostały udostępnione przez Komisję Europejską.

 

Zwracamy jednak uwagę, że sprawozdanie za trzeci kwartał 2024 r. podmioty zobowiązane będą musiały oprzeć już o rzeczywiste dane o emisjach przekazane przez dostawców importowanych towarów. Mimo to do końca okresu przejściowego obowiązki importerów mają wyłącznie charakter sprawozdawczy, niezwiązany z dodatkowymi kosztami. Dopiero po pełnym wdrożeniu mechanizmu CBAM importerzy będą zobowiązani do opłat za emisję CO2.

 

W przypadku pytań w zakresie identyfikacji towarów objętych nowymi regulacjami, a także potrzeby konsultacji w zakresie CBAM i związanych z tym wymogów sprawozdawczych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Marzeną Kidacką i Martyną Pałką.

Autor

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny