Aktualności

Wyrok NSA - opodatkowanie VAT dotacji ze środków UE

Spółka realizowała ze środków z dotacji projekt wsparcia przedsiębiorstw typu start-up, polegający m.in. na usługach doradczych z zakresu inkubacji spółek start-up, rozwoju produktów, doradztwa prawnego i księgowego. W postępowaniu, w tym kasacyjnym Spółka reprezentowana była przez prawników z działu podatkowego Kancelarii AXELO.

 

Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez nią usług, a w konsekwencji czy otrzymanie dotacji podlega opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy uznał, że otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę i w konsekwencji, na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy VAT, od otrzymanej dotacji spółka powinna odprowadzić podatek. Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

 

2 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał Wyrok w przedmiocie opodatkowania VAT dotacji otrzymanej przez spółkę ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.  Na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez AXELO reprezentujące spółkę, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno wyrok WSA w Rzeszowie jak i interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

W ustnym uzasadnieniu NSA wskazał, że nie można mówić o bezpośrednim wpływie dotacji na cenę usług spółki w sytuacji, gdy z umowy o dofinansowanie projektu wynika, że wartość przyznanej dotacji jest niezależna od faktycznej liczby uczestników biorących udział w projekcie, a zmniejszenie dotacji na skutek nieosiągnięcia przewidzianych w umowie wskaźników nie będzie się wiązać z obowiązkiem dopłaty za świadczone usługi przez uczestników.

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.