Aktualności

Więcej informacji o podmiotach powiązanych w TPR

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy regulujące zakres i treść informacji o cenach transferowych przekazywanej Szefowi KAS. Z nowym formularzem TPR za 2020 r. podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, zobowiązani będą zmierzyć się do końca września 2021 r.

 

Co do zasady, w informacji o cenach transferowych TPR-C (podatnicy CIT) i TPR-P (podatnicy PIT), wskazuje się transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, wykorzystaną metodę badania cen transferowych i najważniejsze wskaźniki finansowe danego przedsiębiorstwa.

 

Zaktualizowana wersja formularza TPR znacznie rozbudowuje zakres przekazywanych informacji. Przykładowo, poza  wskazaniem samej kategorii transakcji kontrolowanych, podatnicy zobowiązani będą zaraportować ich przedmiot.

 

Co więcej, w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną (np. komandytowych, jawnych), umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze podatnicy będą zobowiązani raportować m.in.:

  • rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z tych umów;
  • wartość wkładów wniesionych przez wspólnika  oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników na koniec 2020 r.

 

Natomiast, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji (połączenia, podziały, przejęcia, wymiana udziałów, zmiana profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa, transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do takich wartości, przeniesienie pracowników lub grup pracowników pomiędzy podmiotami, leasing zwrotny i podobne transakcje, zbycie lub aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) konieczne będzie wskazanie rodzaju należnego wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji.

 

W nowym TPR nie wystarczy ponadto ograniczenie się wyłącznie do wskazania, że podatnik zastosował tzw. inną metodę. Na sporządzających ciąży obowiązek jednoznacznego zaraportowania, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa. W zależności od wybranej opcji, w formularzy mogą pojawić się kolejne rubryki do uzupełnienia, np. dotyczące wartości współczynnika dyskontowego, czy okres prognozy.

 

Kontakt:

Kinga Zając
Aplikant radcowski
E: k.zajac@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.