Aktualności

VAT e-commerce już z objaśnieniami

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego w relacjach B2C czy importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Wobec szeregu wątpliwości powstających na tym gruncie, resort finansów zdecydował się wydać objaśnienia podatkowe, w których omówiono poszczególne rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, które obejmują:

  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
  • rolę operatorów interfejsów elektronicznych,
  • procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna),
  • procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  • uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

 

W toku przygotowywania objaśnień przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Skutkowało to opracowaniem poszerzonej wersji objaśnień, które jak zapowiada Ministerstwo Finansów będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej.


Przypomnijmy, iż tzw. pakiet VAT e-commerce, implementując unijną dyrektywę, wprowadził wiele udogodnień dla przedsiębiorców prowadzących handel za pośrednictwem platform internetowych, do których należą m.in. brak koniczność rejestracji na potrzeby VAT w kraju docelowym wysyłanego towaru czy umożliwienie zbiorczego rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro przy procedurze zgłoszenia do obrotu. Nie mniej jednak, mimo pewnych uproszczeń, wśród zmian możemy znaleźć również usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro oraz nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).


Jak podkreślają eksperci, te innowacyjne rozwiązania niewątpliwie usprawnią funkcjonowanie handlu międzynarodowego w relacjach B2C oraz zatrzymają nieuczciwą konkurencję pochodzącą z Azji, Ameryki Północnej czy Bliskiego Wschodu, która dotychczas przy drobnych przesyłkach nie była obowiązana do zapłaty VAT-u. Dodatkowo w związku z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców, ministerstwo postanowiło poszerzyć zakres objaśnień podatkowych o formalności obejmujące techniczne rozliczenie przedmiotowych procedur, dokumentację potwierdzającą, fakturowanie, oraz obowiązki ewidencyjne, co niewątpliwie ułatwi sprostaniu nowym obowiązkom.

 

Kontakt:

Łukasz Krasowski, radca prawny / E: l.krasowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny