Aktualności

Ustawodawca odpowiada na wzrost cen energii

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 20 września 2022 r. projekt ustawy o zasadach realizacji pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę przede wszystkim na wzrost cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Wskazano, iż średnia cena gazu w lipcu 2022 r. była wyższa o około 380 % względem roku poprzedniego, natomiast energia elektryczna – o prawie 200 %. Minister Rozwoju i Technologii podniósł także, iż nagły wzrost cen gazu i energii elektrycznej wywołany jest rosyjską agresją na Ukrainę i ma znaczący wpływ na rentowność firm przemysłowych.


Programy pomocowe przeznaczone mają być zatem dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza na skutek drastycznego wzrostu cen, a tym samym koszty jej prowadzenia zostały w znaczny sposób zagrożone.


Projekt został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji w środę, 21 września 2022 r.  Dokument przewiduje ogólne ramy udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii, przy czym nie określa szczegółowych kryteriów ani katalogu podmiotów, w przypadku których uzyskanie wsparcia będzie możliwe.


Proponowane przepisy stanowią jednak ustawowe upoważnienie dla rządu do wdrożenia programu pomocowego, w którym określone zostaną między innymi podmioty uprawnione do skorzystania ze wsparcia, warunki i okres przyznania pomocy, formę i zakres wniosku o jej udzielenie, system obliczenia wysokości udzielanych świadczeń, sposób i termin złożenia wniosku o udzielenie pomocy a także zasady dotyczące rozliczeń przez przedsiębiorców. W programie zawarte będą także kwoty maksymalne, w jakich będą mogły zostać udzielane świadczenia.


Z ogólnych założeń wynika, że wsparcie będzie udzielane na wniosek - do wysokości limitów, jakie w przyszłości zostaną określone w założeniach do programu.


Aktualnie, projekt został skierowany do sejmu i w dniu 21 września, odbyło się jego skierowanie do pierwszego czytania w komisjach.


Oczekując na przyjęcie ostatecznego kształtu regulacji, które pozwolą na uruchomienie realnego wsparcia dla przedsiębiorców zmagających się z trudnościami związanymi ze wzrostem cen energii, będziemy na bieżąco monitorować przebieg prac legislacyjnych i informować Państwa o wdrażanych rozwiązaniach.


W przypadku pytań, co do projektowanych rozwiązań, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Kontakt

Tomasz Bek, partner, radca prawny / t.bek@axelo.pl

Katarzyna Matyja, adwokat / k.matyja.axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH