Usługi

Planowanie sukcesji

Zapewniamy opracowanie oraz wdrażanie procesów sukcesyjnych. We współpracy z partnerami z dziedziny ekonomii oraz ubezpieczeń przygotowujemy zindywidualizowane modele oparte na kompleksowej obsłudze międzypokoleniowego transferu majątku z uwzględnieniem aspektu prawnego, podatkowego, biznesowego, ekonomicznego i ubezpieczeniowego.

Rozwiązania opierają się na dostosowaniu projektu do potrzeb, charakteru aktywów mających być przedmiotem sukcesji, odpowiednim zabezpieczeniu procesu wdrożenia projektu oraz realizacji założeń biznesowych podejmowanego przedsięwzięcia.

Bierzemy aktywny udział w inicjatywach wspierających ideę firm rodzinnych oraz pracach zespołów opracowujących rozwiązania prawne dostosowane i dedykowane dla tego rodzaju podmiotów jak np. fundacje prywatne, znane m.in. ustawodawstwu austriackiemu. Przedstawiciele zespołu AXELO uczestniczą w pracach Rady Firm Rodzinnych działającej przy KPP Lewiatan m.in. przy opracowywaniu tworzonego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju projektu zmian legislacyjnych związanych z wprowadzeniem instytucji prokurenta mortis causa.

W obszarze obsługi procesów sukcesyjnych, oferujemy:

 • projektowanie oraz implementację projektów procesów sukcesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych i podatkowych

 • audyty przedwdrożeniowe umożliwiające ocenę ryzyk związanych z procesem sukcesyjnym oraz projektowanie dostosowanych rozwiązań

 • analizę ekonomiczną i biznesową opracowywanych przedsięwzięć

 • sporządzanie testamentów z wykorzystaniem instytucji prawnych umożliwiających uwzględnienie założonego sposobu przekazania majątku (m.in. zapisów windykacyjnych)

 • pozyskiwanie ochrony ubezpieczeniowej w implementowaniu i utrzymaniu modelu rozwiązań restrukturyzacyjnych
  i reorganizacyjnych,(innowacyjną metoda Cash on the Table™)

 • implementacja rozwiązań umożliwiających korzystną spłatę roszczeń spadkobierców wspólnika

 • wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych w podmiotach korporacyjnych lub grupach kapitałowych zmierzające do przygotowania aktywów do ich przekazania w drodze sukcesji

 • opracowanie modeli sukcesji z uwzględnieniem dedykowanych struktur prawnych (m. in. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) oraz zagranicznych jurysdykcji prawnych

 • bieżącą obsługę i doradztwo w przygotowaniu oraz wdrażaniu procesu międzypokoleniowego transferu majątku, jak również ugruntowaniu i utrzymaniu wprowadzonej struktury po zakończeniu tego procesu
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80