× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Wypłata przez fundację rodzinną wynagrodzenia za zarządzanie najmem nieruchomości spółce powiązanej to ukryty zysk

27.03.2024 | PLANOWANIE SUKCESJI

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT ukrytym zyskiem są świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu m.in. usług zarządzania i kontroli.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że jeżeli fundacja rodzinna wypłaca spółce powiązanej wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomościami, to należy je zakwalifikować jako ukryty zysk, który podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 15%.

 

Wnioskodawcą w sprawie, która skutkowała niniejszym stanowiskiem była fundacja rodzinna która planowała zakup nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych, mając na celu zarabianie na ich wynajmie. Przy tym najemcami nie byliby beneficjent, fundator ani jednostki powiązane.

 

Fundacja wyjaśniła, że nie posiada wystarczających zasobów do samodzielnego zarządzania wynajmowanymi nieruchomościami, dlatego planuje powierzyć te zadania spółce, w której będzie miała 100% udziałów. Do zadań tych zaliczałoby się, m.in. negocjowanie umów, udostępnianie lokali najemcom, monitorowanie płatności oraz obsługa usterek. Za te usługi fundacja będzie wypłacała spółce wynagrodzenie w ramach standardowych stawek rynkowych. Uważała, że takie wynagrodzenie nie będzie traktowane jako ukryty zysk i w konsekwencji nie będzie musiała odprowadzać od niego 15% podatku CIT. Spółka argumentowała, że wymienione w tym przepisie usługi nie obejmują zarządzania nieruchomościami, powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nieobowiązującego już art. 15e ust. 1 ustawy o CIT (art. 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT wylicza te same usługi). Fundacja zwróciła uwagę, że w zestawieniu wskazanym w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów nie uwzględniono usług zarządzania nieruchomościami świadczonych na zlecenie (symbol PKWiU: 68.32.1). Dodatkowo, spółka zauważyła spójnik "i" użyty w artykule 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Jej zdaniem ustawodawca zastosował go celowo, aby wskazać usługi, które obejmują elementy zarówno zarządzania, jak i kontroli, w przeciwnym razie zamiast tego spójnika użyłby przecinka.

 

Jednak ta argumentacja nie przekonała Dyrektora KIS. Nie miał on wątpliwości, że usługi zarządzania najmem nieruchomościami odpowiadają usługom zarządzania i kontroli, a zakres działań wykonywanych przez spółkę obejmował będzie typowe czynności związane z zarządzaniem. Powołał się na definicję zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, według której "zarządzać" oznacza "kierować, administrować czymś". W tym kontekście, jak stwierdził, zarządzanie polega na posiadaniu władczego uprawnienia w stosunku do realizowanego projektu lub działalności gospodarczej.