Usługi

Obsługa prawna i podatkowa

Świadczymy stałą obsługę prawną i prawno – podatkową przedsiębiorców, obejmującą kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Zapewniamy trwałe wsparcie prawne dla naszych Klientów uwzględniające pełne spektrum bieżących  procesów biznesowych i operacyjnych tego przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach prawa polskiego i europejskiego.

Nasze usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej i prawno – podatkowej uwzględniają m.in.:

  • obsługę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych;

  • przygotowanie projektów umów handlowych, umów inwestycyjnych, umów z zakresu prawa budowlanego, umów licencyjnych, umów transferu praw autorskich oraz praw własności przemysłowej;

  • obsługę w tym zastępowanie Klientów w  postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych; przed sądami, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, organami egzekucyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą;

  • analizę i doradztwo w formie memorandów, informacji oraz kompleksowych opinii prawnych i prawno – podatkowych;

  • asystę oraz reprezentację w relacjach z instytucjami dysponującymi środkami stanowiącymi pomoc publiczną;

  • analizę prawną dokumentacji przetargowych;

  • asystę, doradztwo i zastępstwo w ramach przetargów, negocjacji, prób ugodowych, procesów mediacyjnych, kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej;

  • sądową windykacji wierzytelności;

  • stały kontakt z naszym zespołem na potrzeby bieżących konsultacji, doradztwa lub uzyskania informacji prawnej.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny