Usługi

Obsługa prawna i podatkowa

Świadczymy stałą obsługę prawną i prawno – podatkową przedsiębiorców, obejmującą kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

Zapewniamy trwałe wsparcie prawne dla przedsiębiorstw naszych Klientów uwzględniające pełne spektrum bieżących jak i kluczowych procesów biznesowych i operacyjnych tego przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach prawa polskiego i europejskiego.

Nasze usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej i prawno – podatkowej uwzględniają m.in.:

  • obsługę w sprawach z zakresu, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych

  • przygotowanie projektów umów handlowych, inwestycyjnych, z zakresu prawa budowlanego, umów licencyjnych, umów transferu praw autorskich oraz praw własności przemysłowej

  • obsługę w tym zastępowanie Klientów w  postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych; przed sądami, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, organami egzekucyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą

  • analizę i doradztwo w formie memorandów, informacji oraz kompleksowych opinii prawnych i prawno – podatkowych

  • asystę oraz reprezentację w relacjach z instytucjami dysponującymi środkami stanowiącymi pomoc publiczną

  • analizę prawną dokumentacji przetargowych

  • asystę, doradztwo i zastępstwo w ramach przetargów, negocjacji, prób ugodowych, procesów mediacyjnych, kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej

  • sądową windykacji wierzytelności

  • stały kontakt z naszym zespołem na potrzeby bieżących konsultacji, doradztwa lub uzyskania informacji prawnej

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80