Aktualności

Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych: model trójstronny

W dniu 16 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (nr PT9.8101.3.2020) wyjaśniającą, jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych realizowane w modelu trójstronnym.

 

Pośrednio, wydanie interpretacji związane jest z uchyleniem art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, który regulował transakcje łańcuchowe. Powyższe spowodowało, że duża część indywidualnych interpretacji podatkowych dot. kart paliwowych, z reguły opartych na ww., nieobowiązującym już przepisie, a z których korzystali podatnicy, straciła aktualność i tym samym utraciła swój walor ochronny.

 

W świetle interpretacji ogólnej, w modelu transakcji trójstronnej realizowanej z wykorzystaniem kart paliwowych przedmiotowa transakcja może być kwalifikowana jako dostawa towarów albo świadczenie usług.


Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał cztery warunki, których łączne spełnienie powodować będzie, iż dana transakcja będzie stanowiła usługę, a nie dostawę towarów. Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ w przypadku gdy transakcje realizowane przez wystawców kart paliwowych są traktowane jako usługa finansowa (zwolniona z VAT) - klienci nie mają prawa do odliczenia z otrzymanej faktury podatku naliczonego (23%). Prawo takie przysługuje wyłącznie, gdy transakcja zostanie zakwalifikowana jako dostawa towarów.
 
Zgodnie z interpretacją ogólną, działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego, w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  • ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  • ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Spełnienie powyższych warunków spowoduje, iż transakcje realizowane przez wystawców kart paliwowych będą traktowane jako świadczenie usługi udostępnienia karty paliwowej przez podmiot pośredniczący, a nie jako dostawa towarów.
 
Jednocześnie, jeżeli chociażby jeden warunek nie został spełniony – transakcja traktowana będzie jako dostawa towarów, a nabywcom przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanego nabycia.

Zastosowanie się do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę rozliczeń podatkowych.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.


Kontakt:

Tomasz Bek, partner, radca prawny, E: t.bek@axelo.pl

Żaneta Belczyk, aplikant adwokacki, E: z.belczyk@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.