Aktualności

Stawianie zarzutów, aby kupić czas, jest łamaniem prawa

W dniu 24 marca 2021 r. WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1252/20) wydał wyrok uwzględniający skargę spółki, której fiskus zarzucił udział w karuzeli podatkowej i zakwestionował rozliczenia VAT. Zdaniem WSA, jeżeli od wszczęcia postępowania karnoskarbowego nie były podejmowane żadne czynności procesowe, należy uznać, że zostało ono wszczęte w sposób sztuczny i stanowi nadużycie prawa.

 

Spór dotyczył spółki, której organy podatkowe zarzuciły udział w łańcuchu pozornych dostaw towarów, skutkujący nieprawidłowościami w rozliczeniu VAT poprzez nieuprawnione odliczenie podatku.


W odwołaniu od decyzji spółka wskazała, że instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego, które nastąpiło na krótko przed upływem terminu przedawnienia nie może wywołać skutku w postaci zawieszenia biegu przedawnienia. Brak jest jakichkolwiek dowodów, aby w okresie od wszczęcia postępowania karnoskarbowego do wydania decyzji przez organ I instancji podejmowane były jakiekolwiek czynności w ramach postępowania.


Organ podtrzymał swoją decyzję uznając, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany przez sam fakt wszczęcia postępowania karnoskarbowego. Bez znaczenia pozostają natomiast przyczyny i okoliczności jego wszczęcia.


Odmiennego zdania był jednak WSA w Krakowie, który podkreślił, iż w orzecznictwie coraz częściej wskazuje się na nadużywanie instytucji wszczęcia postępowania karnego skarbowego. W ocenie WSA, w spornej sprawie postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte przedwcześnie i w sposób instrumentalny, a jego zasadniczym celem nie było wykrycie i ściganie przestępstw skarbowych, pozostających w związku z niewykonaniem danego zobowiązania podatkowego, ale wydłużenie czasu na określenie wysokości tego zobowiązania. W sytuacji, w której może zachodzić podejrzenie o instrumentalne wykorzystanie instytucji zawieszenia terminu przedawnienia, uzasadnienie zastosowania przez organ podatkowy art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, wymaga w ocenie sądu przedstawienia, w wydanej decyzji, stosownych dowodów i chronologii czynności karno-procesowych wskazujących, że w danym przypadku wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie miało jedynie "instrumentalnego" charakteru, a było uzasadnione w aspekcie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez podatnika, którego postępowanie podatkowe (kontrola podatkowa) dotyczy, w tym także uprawdopodobnia, że wszczęcie postępowania in rem, dawało podstawy do jego przekształcenia w postępowanie ad personam w stosunku do podatnika, z uwzględnieniem przesłanki uprawdopodobnienia jego winy w popełnieniu czynu zabronionego.


Wyrok nie jest prawomocny.

 

Kontakt:

Marzena Kidacka, partner, radca prawny, doradca podatkowy / E: m.kidacka@axelo.pl
Kinga Zając, aplikant radcowski / E: k.zajac@axelo.pl

 

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.