Aktualności

Spółki komandytowe podatnikami CIT

28 października 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT.

 

W porównaniu do pierwotnej wersji wprowadzono zmiany w zakresie wejścia w życie nowych przepisów, pozostawiając spółkom komandytowym wybór momentu uzyskania statusu podatnika CIT – co do zasady będzie to 1 stycznia 2021 r., jednak spółka może postanowić, że status ten uzyska dopiero od 1 maja 2021 r.

 

Ustawa musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat oraz podpisana przez Prezydenta.

 

Duża nowelizacja przepisów o opodatkowaniu dochodu przyniosła i inne zmiany. Już w styczniu 2021 r. większa grupa podatników będzie mogła rozliczać PIT w formie ryczałtu. Wielu podmiotom gospodarczym jednak przybędzie obowiązków. Według nowych zasad rozliczą się spółki nieruchomościowe i podmioty powiązane. Ponadto, trzeba też będzie ogłaszać publicznie strategie i polityki podatkowe. Zostanie także znacząco ograniczona ulga abolicyjna dla pracujących poza Polską.

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.