Aktualności

Rusza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

W dniu 1 lutego 2021 r. uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Utworzenie elektronicznego rejestru przewiduje ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2021 r. (Dz.U. r. 2021 poz. 72). Rejestr będzie prowadzony przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i zastąpi dotychczasowe 44 wykazy prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych.


Do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego będą zobowiązane m.in.:

  1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą zamierzające wykonywać czynności:
  • podlegające opodatkowaniu akcyzą;
  • z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
  • z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
  1. podmioty zużywające, nieprowadzące działalności gospodarczej, zamierzające zużywać wyroby akcyzowe, zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (np. paliwa lotnicze);
  1. pośredniczące podmioty węglowe i gazowe.

 

Zgłoszenie rejestracyjnego lub jego aktualizację należy złożyć za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 

Podmiot, który przed dniem 1 lutego 2021 r., złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w brzmieniu dotychczasowym, i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia, zostanie zarejestrowany w CRPA z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego (chodzi o wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy) pod warunkiem dokonania tego uzupełnienia do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Podmioty, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi rejestracji, a które od 1 lutego 2021 r. zostały objęty tym obowiązkiem, będą musiały złożyć zgłoszenie rejestracyjne do 30 czerwca 2021 r.

 

Zwracamy uwagę, że nowy obowiązek nie dotyczy osób zużywających gaz LPG do celów grzewczych, które będą mogły zarejestrować się dobrowolnie.

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.