Aktualności

Prezydent podpisał SLIM VAT 2

Nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe z dnia 11 sierpnia 2021 r. przeszła już cały proces legislacyjny i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw RP. Planowany termin jej wejścia w życie to 1 października br. Pakiet ustaw zwany potocznie SLIM VAT 2 zakłada ułatwienia w rozliczeniach VAT, a także pomoc w usunięciu przestarzałych, niepotrzebnych i czasochłonnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, których sprzeczność z unijną dyrektywą wskazywał już wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na regulacje związane z ulgą na złe długi. W wyroku z dnia 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19) TSUE stwierdził, iż polskie przepisy ustawy VAT uzależniające możliwość skorzystania z ulgi od statusu wierzyciela oraz dłużnika są niezgodne z prawem unijnym. W związku z czym ustawodawca przewidział szerokie zmiany w tym zakresie, polegające m. in. na:

  • usunięciu warunku zakładającego konieczność posiadania przez kontrahenta statusu czynnego podatnika VAT w momencie realizacji uprawnienia,
  • możliwości odzyskania wykazanego podatku nawet w sytuacji, gdy dłużnik będzie w likwidacji, upadłości lub będzie przechodzić restrukturyzację,
  • wydłużeniu terminu na skorzystanie z ulgi z obecnych 2 do 3 lat.

 

Ponadto po wyroku TSUE z dnia 18 marca br. (C-895/19) ustawodawca postanowił zrezygnować z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.


Zmiany wynikające z orzecznictwa Trybunału są kluczowe, w kontekście rozwiania obecnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT, a jednocześnie zapewnią zgodność polskiej ustawy o VAT z unijną dyrektywą. Dodatkowo, poza implementacją wyroków TSUE, ustawodawca przewidział szereg zmian technicznych, mających na celu uproszczenie relacji polskich przedsiębiorców z administracją skarbową, takich jak:
•    dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o rezygnacji ze zwolnienia z VAT transakcji dostawy nieruchomości w akcie notarialnym,
•    wydłużenie terminów na złożenie informacji oraz aktualizacji formularza VAT-26, pozwalającego na pełne odliczenie podatku od samochodów wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej,
•    możliwość uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
•    modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
•    wprowadzenie możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

 

 

Kontakt:

Łukasz Krasowski, radca prawny / E: l.krasowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny