Aktualności

Podróżowanie uchodźców z Ukrainy po strefie Schengen i poza UE

Od 23 lipca 2022 r. uchodźcy z Ukrainy mają możliwość podróżowania w ramach strefy Schengen oraz poza jej zewnętrznymi granicami np. między Polską i Ukrainą. Polska notyfikowała bowiem Komisji Europejskiej dwa rodzaje dokumentów, które potwierdzają  legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski i umożliwiają im podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych.

 

Polskimi dokumentami pobytowymi dla uchodźców ukraińskich są:

  1. dokument elektroniczny (zwany „Diia.pl”) dostępny w aplikacji mobilnej „mObywatel”, dla każdej osoby objętej tzw. specustawą ukraińską, spełniającą następujące warunki:
  • posiadającą ukraińskie obywatelstwo,
  • będącą osobą pełnoletnią,
  • która przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
  • posiadającą nadany numer PESEL,
  • posiadającą aktywny profil zaufany.

Aplikacja „mObywatel” jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem:  Android 6.0 (wzwyż) oraz iOS 13.0 (wzwyż);

  1. zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej na mocy prawa Unii Europejskiej (wydawane w wersji papierowej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie).

 

Powyższe dokumenty mogą być wykorzystywane do przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej i wewnętrznych granic strefy Schengen.

 

Maksymalny okres pobytu obywateli Ukrainy na terenie państw strefy Schengen (innych niż Polska) na podstawie tych dokumentów wynosi do 90 dni (licząc w okresie ostatnich 180 dni). Pobyt w Polsce nie wlicza się do tego okresu.

 

Należy przy tym mieć na uwadze, by jednorazowy wyjazd z Polski nie przekroczył 1 miesiąca (30 dni). W innym przypadku obywatel Ukrainy przebywający w Polsce legalnie na podstawie „specustawy”, który wyjedzie z Polski na ponad 1 miesiąc, straci legalny pobyt w Polsce przyznany na mocy tzw. specustawy ukraińskiej.

 

Podczas podróżowania poza granicami Polski obywatel Ukrainy musi pamiętać, aby – oprócz ww. dokumentów – posiadał ważny paszport wydany nie wcześniej niż 10 lat temu.

 

Kontakt

Sylwia Potępa, adwokat / s.potepa@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH