Aktualności

Podatki: zapowiedź zmian w PIT i CIT

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o planowanym w III kwartale 2020 r. przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT.  

 

Wśród najważniejszych zapowiedzi zmian wskazano w szczególności:

  • objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz „tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym”. Brak jest informacji, czy wprowadzone zostaną mechanizmy pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania,
  • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT,
  • eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego,
  • ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia (powszechna praktyka stosowana przez podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych),
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT,
  • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe),
  • doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej (opodatkowanie po stronie likwidowanej spółki wydania udziałowcom składników niepieniężnych),
  • likwidacji ulgi abolicyjnej w podatku PIT.

 

Zapowiedź nie zawiera szczegółów planowanych rozwiązań, które będą znane dopiero po publikacji projektu ustawy. W szczególności nie wiadomo, czy celem jest opodatkowanie spółek komandytowych analogicznie jak spółek kapitałowych oraz czy zostaną dla nich wprowadzone odrębne zasady obliczania i odprowadzania podatku.
Większość zapowiedzianych zmian związana jest z uszczelnianiem systemu podatkowego i ma charakter niekorzystny dla podatników.

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.