Aktualności

Opodatkowanie kart przedpłaconych w PIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się m. in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tak sformułowana zasada zakłada, iż każdego rodzaju przysporzenie na rzecz zatrudnionych należy wykazać jako ich przychód, a w konsekwencji od tak rozpoznanej podstawy opodatkowania obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.


Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której pracodawca przekazuje pracownikowi produkty wymienione m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 11b, do których należą: wartość ubioru służbowego oraz ochronnego wymaganego przez przepisy BHP, wartość posiłków i napojów regeneracyjnych, a także koszty przeniesienia służbowego, zakwaterowania i diety. Chodzi tu o świadczenia, gwarantujące higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz umożliwiające jej prawidłowe wykonanie. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, iż z wydatków tych w rzeczywistości korzysta pracodawca, który bez poczynienia wymaganych przez przepisy nakładów na rzecz pracownika nie mógłby prowadzić działalności gospodarczej.


Mimo tak ujętej regulacji organy skarbowe w bieżącej praktyce interpretacyjnej ograniczają zakres stosowania ww. zwolnienia poprzez jego wąską interpretację. Tak również było w przypadku przedsiębiorcy, który celem sprostania obowiązkom wynikającym z rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, chciał wydawać swoim pracownikom karty przedpłacone, za pomocą których zatrudnieni mogliby zapłacić w sklepie za artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe czy nawet ciepłe posiłki.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, iż karta przedpłacona daje sposobność do nabywania wszelkich produktów, jakie znajdują się na sklepowych półkach, co uprawnia jej beneficjentów do nieograniczonych zakupów, a nie tylko tych wskazanych w rozporządzeniu. Jeżeli pracodawca byłby w stanie kontrolować jakość zakupionych przez pracownika towarów, tym samym ograniczając płatności kartą do gotowych posiłków, napojów i artykułów spożywczych przeznaczonych do celów regeneracji sił, stanowisko organu mogłoby być przeciwne, natomiast w tej sytuacji przedsiębiorca jako płatnik będzie obowiązany doliczyć przychód z tego tytułu do głównego wynagrodzenia i odprowadzać zaliczki na PIT od całości uposażenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.184.2021.2.MM

 

 

Kontakt:

Łukasz Krasowski, radca prawny / E: l.krasowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny