Aktualności

MF zapowiada zmiany w projekcie Polskiego Ładu

Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że do projektu Polskiego Ładu wprowadzone zostaną zmiany mające na celu złagodzenie zmian dotyczących składki zdrowotnej.

 

W pierwotnej wersji projektu przedsiębiorcy opodatkowani wg skali lub liniowo mieli płacić 9% składkę zdrowotną obliczaną od dochodu, bez prawa odliczenia jej od podatku. Z kolei przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mieli płacić składkę w wysokości 1/3 wysokości podatku od uzyskiwanych przychodów.

 

Ministerstwo zapowiedziało, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo zostanie zmniejszona do 4,9%. Przedsiębiorcy opodatkowani wg skali będą objęci 9% składką zdrowotną (będą jednak mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30.000 zł, którego to prawa nie będą mieli przedsiębiorcy opodatkowani liniowo). Składka nie będzie jednak mogła być niższa niż 270 zł miesięcznie.

 

Z kolei przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną - przy przychodach rocznych do 60 tys. zł  miesięczna podstawa wymiaru będzie wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia; przy przychodach do 300 tys. będzie to 100 proc., a przy zarobkach wyższych niż 300.000 zł rocznie – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

Ministerstwo postanowiło wydłużyć również termin na przekazywanie do ZUS informacji o wysokości dochodu – wg Projektu miało to następować do 10. dnia następnego miesiąca, a więc w terminie krótszym niż do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Termin ten ma zostać wydłużony do 20. dnia następnego miesiąca.

 

Kontakt:

Maciej Wilczyński, radca prawny / E: m.wilczynski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny