Aktualności

Korekta wartości spadku dokonana po ustawowym terminie

Korekta wartości spadku dokonana po ustawowym terminie na zawiadomienie organu o nabyciu spadku nie pozbawia prawa do zwolnienia podatkowego.Takie stanowisko przedstawił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.127.2022.1.MD.

 

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła kobieta uprawniona do zwolnienia od podatku od spadku w tzw. zerowej grupie obejmującej najbliższą rodzinę. Zgodnie z tym zwolnieniem zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Jeżeli wartość otrzymywanego spadku wynosi do 10.434 zł (do dnia 13 października 2022 r. było to 9.637 zł) zwolnienie również obowiązuje, przy czym nie trzeba nawet zgłaszać nabycia takiego spadku.

 

Zgłoszenie nabycia spadku następuje na formularzu SDZ2, który wymaga wskazania wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład nabywanego spadku, co może rodzić problemy po stronie spadkobierców. Tak też było w tym przypadku – kobieta złożyła formularz SDZ2 w terminie, lecz już po jego upływie zorientowała się, że podała w nim złe wartości składników majątkowych, w związku z czym chciała dokonać korekty zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej. Pojawiła się w związku z tym wątpliwość, czy wobec złożenia korekty po terminie do złożenia formularza SDZ2 spadkobierczyni zachowa prawo do zwolnienia od podatku. Jej zdaniem prawo do zwolnienia pozostaje, gdyż wskazała ona w terminie wszystkie składniki majątku, a omyłka nastąpiła tylko w zakresie ich wartości. Dyrektor KIS w pełni zgodził się z tym stanowiskiem.

 

 

Kontakt

Katarzyna Cymerkiewicz, radca prawny / E: k.cymerkiewicz@axelo.pl
 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH